Teen taidekollaaseja perinteisellä tekniikalla aidosti vanhoista materiaaleista. Jokainen työ on uniikki.
I create collage using scraps of vintage paper and found imagery. Every piece is unique.